מיחזור בקבוקים בכיכר המשטרה חדרה במזומן ובכל כמות, אפשרות לאיסוף מהבית ומבית עסק.